Сол морска кристална
Сол морска кристална опаковка по 1 кг. 
Сол морска кристална опаковка по 2 кг. 
Сол морска кристална опаковка по 30 кг. – І качество 
Сол морска кристална опаковка по 30 кг. – ІІ качество 
Сол морска кристална йодирана опаковка по 30 кг. – І качество 
Сол морска кристална опаковка по 50 кг. – І качество 
Сол морска кристална опаковка по 50 кг. – ІІ качество 
Сол морска кристална йодирана опаковка по 50 кг. – І качество 
Сол морска кристална грисова опаковка по 50 кг. – І качество 
Сол морска кристална грисова опаковка по 50 кг. – ІІ качество 
Сол морска кристална опаковка биг бег – І качество 
Сол морска кристална опаковка биг бег – ІІ качество