Сол морска мляна
Сол морска мляна трапезна йодирана -  тубуси по 0,500 кг;

Сол морска мляна трапезна йодирана - чували по 25 кг и биг бег;

Сол морска мляна нейодирана (рафинирана) - чували по 25 кг и биг бег;