Сол морска мляна
Сол морска мляна трапезна йодирана в опаковка по 1 кг. 
Сол морска мляна йодирана в опаковка по 25 кг. 
Сол морска мляна не йодирана в опаковка по 25 кг. 
Сол морска фино мляна /паспал/ в опаковка по 25 кг. 
Сол морска мляна йодирана в опаковка по 50 кг. 
Сол морска мляна не йодирана в опаковка по 50 кг. 
Сол морска фино мляна /паспал/ в опаковка по 50 кг.