Сол морска кристална насипна
Сол морска кристална насипна за зимно поддържане на пътища
Сол морска кристална насипна за технически цели

Сол таблетки за омекотяване на вода - в опаковка от 25 кг.