Сол морска едро мляна (грис)
Сол морска едро мляна (грис) йодирана - тубуси по 0,500 кг;
Сол морска едро мляна (грис) йодирана - чували по 25 кг, биг бег;
Сол морска едро мляна (грис) рафинирана, нейодирана - чували по 25 кг, биг бег;