Процедури и търгове

Откриване на процедура за определяне на доставчик в изпълнение на дейности по програма LIFE +

Процедура за определяне на доставчик – открит избор с предмет: „Възстановяване на земно насипни диги в ПИ 07079.2.2679, част от Черноморски солници Бургас - Север и 07079.2.441" 

» Прочети повечеДоставка, монтаж и инсталация на автоматизирана линия за преработка ...

Процедура за определяне на изпълнител чрез "Избор с публична покана" на основание чл.8, ал.2 от ПМС N 69 от 11.03.2013
Предмет: Доставка, монтаж и инсталация на автоматизирана линия за преработка на морска сол по договор N BG161PO003-1.1.07-0183-C0001


» Прочети повечеПредоставяне на квалифициран персонал за извършване на ремонт, ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 001 / дата 16.07.2013 г.
наименование: Предоставяне на квалифициран персонал за извършване на ремонт, възстановяване на валове на солните басейни в „Атанасовско езеро”


» Прочети повечеОткриване на процедура за определяне на доставчик – открит избор ...

Откриване на процедура за определяне на доставчик – открит избор с предмет: „Доставка на багер тип Dragline”

» Прочети повече