Химическа лаборатория
„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД – гр. Пловдив разполага със собствена  „ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ БУРГАС” находяща се в гр. БУРГАС, Зона Изток, Район Солници, която е самостоятелно звено от фирмената структура. 
„Химическа лаборатория Бургас” е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” София (ИА”БСА”) по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с издаден Сертификат рег. № 122 ЛИ/03.07.2015 с валидност до 03.07.2019г. 
Пълният обхват на акредитацията включва изпитване на: 
Ø  Сол морска и каменна;
Ø  Луга медицинска и магнезиева луга за зимно поддържане на пътищата;
Ø  Води – подземни, повърхностни, питейни и морски,
по показатели, съгласно Заповед № А 379/03.07.2015 г. на ИА”БСА”.
 
Лабораторията обслужва нуждите на 
„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД за изследване на добитата сол и луга, както и има възможност да извършва анализи на външни клиенти бързо и акуратно с предимство.
Химическата лаборатория е създадена и функционира с основна цел да осъществява лабораторен контрол на:
-          технологичните процеси при добиване, преработване, йодиране и пакетаж на морска сол;
-          входящата суровина за производството – сол, добита в 
„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД и от внос;
-          качеството на крайната продукция;
-          водите в етапите на концентриране и отделената луга – медицинска и магнезиева за зимно поддържане на пътищата.
Лабораторията разполага с компетентен висококвалифициран персонал и е технически оборудвана в съответствие с изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
 
За въпроси и цени:  
Адрес за кореспонденция:

„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД
8000 Бургас,
Парк Езеро, п.к 204
тел.: 056 87 67 27; 87 67 01
факс: 056 87 67 10
е-mail: chsol_lab@abv.bgИзтегли файлове
Заповед за акредитация Сертификат за акредитация